“තරු මිනිසා” සමග කථාකරන්නට අවශ්‍ය වුනු එක් සංකල්පයක් තමයි අනාගතයේ වෘතිකයාට තම කැමැත්ත පරිදි කෘතීම බුද්ධියත් සමග ගොඩ නගන්නට හැකිවෙන “දත්ත ප්‍රතිරූපය”. එහි හිම්කරු විශ්වයේ කොයි පෙදෙසක විසුවද ඔහුගේ මනස තුල නිර්මාණය වන නව ප්‍රවනතා සමග නිරන්තරයෙන් වර්ධනය වන මෙම අනන්‍යතාවය ඔහුගේ වටිනාකම වීම. සමහර විට බොහෝ දුර අනාගතයේදී පෘතුවිය මතින් ජීවවිද්‍යාත්මක සාධකය අවසන්ව යාන්ත්‍රික සාධකය මත ක්‍රියාත්මක වන ශිෂ්ඨාචාරයක් පිලිබඳ ආරම්භයක ඉගියක් එහි නොවෙනවාම නොවේ. – Pubudu Siriwansa